Algemeen kart reglement

Vlaggen:

 1. Groene vlag: Start van de sessie.
 2. Blauwe vlag: Er is een persoon sneller dan u, laat deze passeren.
 3. Gele vlag: Ongeval op de baan, verminder uw snelheid, inhalen is niet toegestaan.
 4. Zwart/witte vlag: eerste waarschuwing
 5. Zwarte vlag: 2e waarschuwing/ gediskwalificeerd.
 6. Rode vlag: ongeval op de baan, direct stoppen met rijden en in de kart blijven zitten tot het personeel zegt wat u moet doen.
 7. Zwart/wit geblokt: finish vlag, einde sessie.

  Overige regels

 8. Klanten mogen niet rijden op andermans naam. de lidkaart is strikt persoonlijk.
 9. Klanten dienen altijd de instructies van het personeel op te volgen, wanneer dit niet gebeurd kan de toegang tot de karting worden ontzegd.
 10. Voor dat de sessie start krijgen de rijders een briefing video te zien of een mondelinge uitleg van het personeel.
  Wanneer er niet wordt opgelet tijdens de uitleg heeft het karting personeel de bevoegdheid om de rijders de toegang tot de karting te ontzeggen.
 11. Elke rijder dient een helm aan te doen, deze mag niet te groot of te klein zijn. Minderjarigen dienen hiervoor te worden bijgestaan door hun ouder of begeleider. Helmen zonder kin bescherming zijn niet toegestaan.
 12. Het is niet toegestaan om in de pitstraat te botsen of andere karts vooruit te duwen. hier op volgt een onmiddellijke diskwalificatie en een ontzegging tot de karting voor de rest van de dag.
 13. Het is niet toegestaan om tijdens een sessie uit te stappen op de kartbaan. Handen en voeten blijven binnen de kart.
 14. Helmen dienen aan en gesloten te blijven tot dat je volledig tot stilstand bent gekomen in de pitstraat.
 15. Het is niet toegestaan om tijdens een sessie zonder geldige reden stil te staan op de baan of op elkaar te wachten. Dit kan direct leiden tot een diskwalificatie.
 16. Onnodig botsen is niet toegestaan, wanneer een rijder 1x tegen de boarding botst zal deze een waarschuwing krijgen. Botst de rijder daarna nog eens tegen de boarding zal hij of zij de sessie op kindersnelheid uitrijden. Als de rijder zelfs op kindersnelheid nog tegen de boarding botst wordt hij of zij van de baan gehaald en de toegang tot de karting voor de rest van de dag ontzegt.
 17. Het is niet toegestaan om tijdens de sessie een telefoon in de hand te houden. Dit is een directe diskwalificatie.
 18. Agressie op de kartbaan of richting het personeel is een directe diskwalificatie. de toegang tot de karting zal direct worden ontzegt voor de rest van de dag of maand.
 19. Het is niet toegestaan om onder invloed van verdovende middelen te karten.
 20. Elke vorm van contact met een andere kart wordt als gevaarlijk beschouwt en kan leiden tot een diskwalificatie en een ontzegging tot de kartbaan voor de rest van de dag.
 21.  Seksuele opmerkingen richting het karting personeel worden niet getolereerd, en zal direct leiden tot ontzegging van de toegang tot de kartbaan.
 22. Het dragen van een balaclava is verplicht bij het gebruik van helmen van Yeti Eeklo. Ook lange haren moeten in een staart en mogen niet los onder de helm vandaan komen.(stop deze in uw vest of shirt)
  Als rijder draagt u gepast schoeisel, slippers/pantoffels en schoenen met hoge hakken zijn niet toegestaan.
 23. Het karting personeel gaat niet in discussie, voor eventuele vragen kunt u terecht bij de receptie.
 24. Elke rijder zal materiaal, circuit, regelement en andere rijders respecteren en is aansprakelijk voor de schade die hij of zij toebrengt. In het geval van materiële schade zal een vergoeding geëist worden van minimum  €100,- aan de persoon die schade berokken heeft.
 25. Wanneer een rijder gediskwalificeerd wordt en/of de toegang tot de karting wordt ontzegt door het niet volgen van de regels, verliest de rijder het recht op terug betaling.
 26. Om een veilig verloop te verzekeren, kan het personeel de kartsessies aanpassen of stopzetten.
 27. In elk van deze gevallen behoud het personeel zich het recht voor, de karts desgevallend van op afstand stil te leggen, zonder recht op terugbetaling voor de personen in kwestie.
 28. Karten is op eigen verantwoordelijkheid, Yeti Eeklo en/of zijn medewerkers zijn niet automatisch aansprakelijk voor eventuele letsels, schade aan kledij of schade aan verloren voorwerpen. Iedere schadevordering zal worden betwist, en zal beoordeeld worden door de rechtbank.
 29. Wanneer bovenstaande regels meermaals worden overtreden na een x aantal waarschuwingen kan dit resulteren in een ontzegging tot de kartbaan voor altijd.