Yeti Eeklo is er voor iedereen! Ook wij steunen ‘De Warmste Week’.

Yeti Eeklo is er voor iedereen! Ook wij willen een steentje bijdragen aan ‘De Warmste Week’.

Wanneer?

 • van woensdag 4/12/2019 tot en met zaterdag 7/12/2019

Wat gaan wij doen om de organisaties Kinderkankerfonds, Oranje, Diabetes Liga te helpen:

 • Per gespeelde activiteit schenkt Yeti van 4/12/2019 tot en met 7/12/2019 – 1 euro aan één van de goede doelen.
 • Gedurende die periode mogen de patiënten/cliënten van onze gekozen goede doelen – Kinderkankerfonds – Oranje – Diabetes Liga GRATIS activiteiten spelen in Yeti Eeklo en Yeti Gullegem!

Voor meer informatie en reservaties bel +32(0)9 278.73.78 of mail reservaties@yeti-eeklo.be

We zetten ons dit jaar in voor volgende organisaties tijdens de Warmste Week van Studio Brussel:

 • Kinderkankerfonds:

  • De vereniging heeft tot doel, met uitsluiting van enig winstoogmerk, de bevordering van de lichamelijke en geestelijke gezondheid van het kind met kanker en de verbetering van de sociale situatie van betrokken kind en gezin en het ondersteunen van het wetenschappelijk kankeronderzoek.
  • Waarom dit goed doel?
   Omdat het belangrijk is dat naast de vele wetenschappelijke onderzoeken, vooral ook aandacht moet besteed worden aan de persoon zelf en aan zijn/haar omgeving. De extra zorg die kan geboden worden om niet in een sociaal isolement te geraken is dan ook van groot belang.
 • Oranje:

  • Oranje richt zich tot alle personen met een (vermoeden van) beperking en andere maatschappelijk kwetsbare doelgroepen, ongeacht leeftijd of aard van de beperking.Oranje is een open en toegankelijke organisatie: we vinden het belangrijk dat iedereen z’n vraag kan stellen. Om een antwoord te geven op die vragen investeren we in de samenleving waar Oranje deel van uitmaakt.Daarnaast investeert Oranje in gespecialiseerde zorg waar nodig. Dit betekent dat we diensten hebben op het vlak van wonen, dagbesteding, jeugdwerk, vrije tijd, vorming, sociale dienstverlening, mobiele en ambulante ondersteuning.Wij zijn actief over de regio Noord-West-Vlaanderen en Meetjesland.Onze dienstverlening is zoveel mogelijk verstrengeld in de samenleving. Dit doen we door gebruik te maken van het reguliere aanbod van verenigingen, lokale dienstencentra, scholen, vrijwilligers… zodat onze gebruikers een plek kunnen vinden in de maatschappij.

   .

  • Waarom dit goed doel?
   Oranje is een lokale vzw die zich inzet voor mensen met een beperking die een weg moeten vinden binnen de maatschappij en die voor deze specifieke doelgroep niet altijd de nodige middelen ter beschikking krijgt.
 • Diabetes Liga:

  • De Diabetes Liga streeft er naar om de levenskwaliteit van iedere persoon met diabetes te optimaliseren. We investeren in wetenschappelijk onderzoek, zijn hét kenniscentrum binnen en buiten de sector en zetten in op preventie. Bovendien behartigen we de belangen van iedere persoon met diabetes. Wil jij ons helpen investeren in wetenschappelijk onderzoek? Of geef je graag je steun aan onze vakantiekampen voor kinderen? Zet dan zeker jouw actie op voor de Diabetes Liga.
  • Waarom dit goed doel?
   Diabetes is meer dan ooit aanwezig in onze samenleving. Zowel volwassenen als jongeren leven met deze aandoening en dit voor de rest van hun leven. Het is dan ook belangrijk dat wetenschappelijke onderzoeken op een hoog niveau kunnen blijven gevoerd worden.

Het zou super zijn als jullie samen met ons deze actie steunen! ? Warme groetjes ♥️ Yeti-team

Reserveren ?

Reserveren op voorhand is noodzakelijk en kan via: E-mail: reservaties@yeti-eeklo.be of bel Yeti: +32(0)9 278.73.78